jockan TV
instalacije vodovoda, grijanja i ventilacije za potrebe poslovnih prostora, industrijskih hala, sportskih objekata, bolnica i stanova, kao i izvođenje solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode te kompletnu obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju kupaonica, kotlovnice tehnološke pare, instalacije pare kondenzata, vakuuma, komprimiranog zraka, uštede otpadne energije kondenzata i dimnih plinova, protupožarne instalacije i toplovodne kotlovnice.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19